USCIRF acuză organismele religioase autorizate din China de complicitate la încălcarea libertății religioase

Un raport al USCIRF acuză organismele religioase autorizate din China că sunt „complice la sinicizarea politicilor religioase și că servesc drept relee pentru propaganda Partidului Comunist Chinez.

Comisia americană pentru libertatea religioasă internațională (USCIRF) a publicat un raport în care demonstrează complicitatea guvernului în ceea ce privește încălcările sistematice, continue și grave ale libertății religioase.

USCIRF se referă la cele șapte organizații religioase naționale controlate de stat, cunoscute sub numele de „asociații religioase patriotice”, care gestionează afacerile religioase ale celor cinci religii recunoscute oficial, și anume budismul, taoismul, catolicismul, protestantismul și islamul. Aceste grupuri religioase trebuie să „se înregistreze la guvern și să fie supuse unei supravegheri și unui control constant din partea celor șapte organizații religioase controlate de stat, precum și din partea guvernului și a Partidului Comunist Chinez” (PCC).

„Aceste organizații religioase sunt obligate prin lege să fie loiale din punct de vedere politic partidului și să colaboreze cu PCC și cu guvernul său pentru a promulga, implementa și aplica legile, reglementările și politicile statului”, explică comisia. Și, potrivit experților USCIRF, „această complicitate se extinde la sinicizarea profund coercitivă a politicilor religioase ale PCC, care a dus la încălcări grave ale libertății religioase împotriva uigurilor majoritar musulmani și a altor grupuri turcești, a creștinilor din bisericile de casă protestante și a budiștilor tibetani.

Raportul afirmă că „organizațiile religioase controlate de stat joacă un rol cheie în implementarea și aplicarea de către guvern a politicilor sale de sinicizare a religiei”. Raportul face referire la articolul 17 din Măsurile 2020 privind administrarea grupurilor religioase, „care obligă aceste organizații să servească drept canale de propagandă pentru PCC”.

„Organizațiile religioase controlate de stat sunt încă o parte integrantă a controlului instituțional al PCC asupra religiei”, concluzionează raportul, „se așteaptă ca aceste organizații să fie absolut loiale PCC, să servească drept motoare și susținători ai propagandei de stat și să faciliteze punerea în aplicare a politicilor religioase ale PCC, inclusiv a politicii profund coercitive de sinicizare a religiei.”

În timp ce raportul concluzionează prin reafirmarea complicității acestor organizații religioase controlate de stat, acesta ne amintește, de asemenea, că ele sunt, în mod ironic, victime ale politicii religioase a PCC; sunt private de o practică religioasă autentică fără intervenția statului, iar orice lipsă de loialitate și dezacord public cu PCC și guvernul se soldează cu sancțiuni severe”.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: